Automat wydawczy

 

 

 

Zautomatyzowane wydawanie towaru do maksymalnie 85%

• Automat kanałowy do leków szybko i średnio rotujących
• Magazynowanie i wydawanie do 1.020 artykułów/10.800 opakowań
• Minimalny wymiar powierzchni ustawczej 3,2 m²
• Minimalny koszt inwestycyjny przy maksymalnej efektywności


WSTECZ